ESPANJAN JUUTALAISTYÖ

Juutalaistyötä Espanjassa

Ensimmäisten juutalaisten arvellaan saapuneen Espanjaan eli Sefaradiin jo Salomonin hallintokauden aikana n. 900-luvulla eKr. Monista tuli kauppiaita, lääkäreitä ja käsityönharjoittajia. Maurien eli muslimien hallintokaudella 700 – 1000-luvuilla juutalaiset elivät kultakauttaan Espanjassa. Merkittäviä juutalaiskaupunkeja olivat mm. Cordoba, Toledo ja Sevilla. Tuhat luvulta alkaen kristityt alkoivat vallata alaa muslimeilta ja samalla vihamielisyys juutalaisia kohtaan lisääntyi. Juutalaisviha kulminoitui vuonna 1492, kun kuningaspari allekirjoitti määräyksen, jonka mukaan juutalaisilla oli 4 kuukautta aikaa lähteä maasta tai kääntyä kristityksi. Arvioidaan, että maasta lähti n. 200 000 juutalaista eri puolille Eurooppaan, Pohjois-Afrikkaan ja Amerikkaan. Toiset 200 000 jäi maahan ja kääntyi kristityiksi ja 30 – 40 tuhatta juutalaista poltettiin rovioilla, kun eivät suostuneet kumpaankaan edelliseen vaihtoehtoon. Näistä maahan jääneistä käytetään mm. seuraavia nimityksiä: anusimit, cryptojuutalaiset, marranot ja pakkokäännytetyt. Heidän jälkeläisiään on maassa tänä päivänä miljoonia.

Nyt on Espanjan juutalaisten aika

Vuonna 1980 Espanjassa säädettiin uskonnonvapaus, joka antoi tilaa myös muille kuin katolisille uskonkäsityksille. Muutama vuosi sitten Espanjan hallitus antoi muualla asuville juutalaisille mahdollisuuden saada Espanjan kansalaisuuden, jos voivat todistaa olevansa sefardien jälkeläisiä. Tämä on vaikuttanut sen, että Amerikassa ja Euroopassa asuvat juutalaiset ovat alkaneet kiinnostua juuristaan ja monet ovat tulleet Espanjaan niitä etsimään. Samoin on paikallisten laita. Nyt on Espanjan aika!

Pioneerityötä

Fida International on ensimmäisten lähetysjärjestöjen joukossa aloittamassa työtä juutalaisten parissa Espanjassa. Suurimpina rukousaiheina ovat näyn vienti juutalaistyöstä Espanjan evankelisille seurakunnille ja paikallisten anusimien saavuttaminen.

Näyn eteenpäin viemiseksi ja asianosaisten verkostoitumiseksi järjestettiin juutalaistyön konferenssi lokakuussa Gibraltarilla. Sen seurauksena joitakin Malagan alueen juutalaisia on alkanut kokoontua Manos Abiertasin tiloissa. Fidan työntekijät ovat tehneet myös seurakuntavierailuja ja jakaneet näkyä pastoreille. Sen lisäksi helmikuussa järjestettiin Davar – koulutus juutalaistyöstä kiinnostuneille.

Juutalaisia tavoitetaan Marbellassa aloittaneen messiaanisen ryhmän kautta. Messiaanisissa kokoontumisissa Pyhä Henki toimii voimallisesti ja tilaisuuksissa on puoleensa vetävä rakkaudellinen ilmapiiri. Risti ja kristillinen kirkko herättää juutalaisissa helposti mielleyhtymiä inkvisitioon ja vainoihin, mikä nostaa kynnystä osallistua evankelisten seurakuntien tilaisuuksiin.

Espanjan lähetit