Israel-teologia

Tältä sivustolta löydät raamattutunteja ja
opetuspaketteja raamatullisesta Israel-teologiasta.

Miksi juutalaiset?

Olemme saaneet evankeliumin juutalaisilta. Jeesus itse oli juutalainen ja Jumala haluaa, että voisimme rakastaa hänen nykyisiä "sisariaan ja veljiään" aivan erityisellä tavalla. Lisäksi juutalaisella kansalla on oikeus kuulla totuus sitä, kuka on Messias.

Juutalaisella tärkein kysymys on edelleen: "Kuka on Messias? Milloin Hän tulee? Miksi Hän viipyy?" Juutalainen tutkii, ovatko Vanhan Liiton ennustukset Messiaasta toteutuneet Uuden Liiton Jeesuksessa. Tämän tiedostavat myös eri lähetysjärjestöt ja kaikki messiaaniset seurakunnat Israelissa. Tarvitaan yksituumaisuutta ja uusia avauksia, että voisimme yhdessä toteuttaa meille uskotun tehtävän.

A. Evankeliumi tulee julistaa ensin juutalaisille
"Evankeliumi on Jumalan voima juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle",
Room. 1:16.

B. Rukoilkaamme Jumalaa, että he pelastuisivat
"Rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he (juutalaiset) pelastuisivat",
Room.10:1.

C. Köyhien ja avuntarvitsevien huomioiminen
Paavali kehottaa edelleen meitä auttamaan köyhiä ja apua tarvitsevia: "Lahja Jerusalemin pyhille", jotka ovat köyhyydessä. Miksi? Hän jatkaa: "Jos pakanat (suomalaiset) ovat tulleet osallisiksi heidän (juutalaisten) hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla",Room. 15:26-27.

Jumalan suunnitelmasta juutalaiselle kansalle, 2010 -luvulla

1. Olemme syntisiä ja tarvitsemme evankeliumin tarjoamaa pelastusta – koskee myös juutalaisia.

Jumala antaa anteeksi yksin armosta (sola gratia), Room. 3:23, "sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta.” Room. 3:10–20 kuvaa, mitä synti on. Pelastus tulee lahjana ja ilman lain tekoja, Room. 3: 22-28. ”Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja”, Room. 3:28. Jos tässä armonajassa Jeesus ei tule sydämen Herraksi ja syntisen Vapahtajaksi, niin ihminen joutuu iankaikkiseen eroon Jumalasta. Kirjoitettu on: ”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme”, Room. 6:23.

2. Jumala johtaa kansansa Uuden liiton yhteyteen

Vanhan Testamentin lupaus Jeremian kautta: ”Tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa”, Jer.31:31.

*Hyvä lukija, elämme juuri tätä aikaa, tarvitaan esirukousta ja monenlaista uhrimieltä kaikkeen, mihin Herra kutsuu Sinua. Jumalan on herättänyt kokonaisen todistajien armeijan juutalaistyöhön. Tarvitaan varoja (euroja), jotka mahdollistavat moninaisen työmme jatkumisen häiriöittä. Lisäksi lähetyksen Herra haluaa laajentaa työtään esimerkiksi Euroopan eri maissa.

Apostolinen teoissa Stefanos puhui israelilaisille Messias-lupauksesta, joka oli luvattu: ”Ja juuri tämä Mooses sanoi israelilaisille: Jumala on veljienne joukosta nostava teille profeetan, minun kaltaiseni”, Apt. 7:37. Paavali vahvisti aikanaan Jeremian kautta tulleen lupauksen: ”Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan: minä otan pois heidän syntinsä”, Room. 11:27. Lisäksi Paavali kertoo kipuilustaan: ”On suuri murhe ja ainainen kipu”, Room. 9:1. Ja jatkaa: ”Ovathan he israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt liitot, heille hän on antanut lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin, hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala, aamen!”, Room. 9:4–5. Apostoli rukoili juutalaisen kansan puolesta: ”Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat”, Room. 10:1.

3. Kuinka johdatetaan syntinen pelastukseen? Syntisen rukous, Room.10: 9-11.

Tässä kutsutaan myös syntisen rukouksesi. Henkilö joka kokee huonouttaan, likaisuuttaan, lyhyesti määriteltynä: syntisyyttään pyhän Jumalan edessä. Ja rukoilee omasanaisesti, seuraavaa tekstiä mukaillen: Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan (10:9:11).

Jumalan sana ja Pyhä Henki ”synnyttää uudelleen” syntisen Jumalan lapseksi. Jeesus opetti tästä Jumalan teosta Nikodemokselle, Johannes 3:1-8. Ja Pyhä Henki antaa pelastusvarmuuden: Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia, Room. 8:16.

4. Tehtävä: ”Kuinka he voivat kuulla (pelastua), ellei ole julistajaa?”, Room.10:14. ”Koko Israel on pelastuva” (jae 25) - ”kun Minä otan pois heidän syntinsä” (jae 27).

Tehtävä meille: Room. 10: 14-17. Ja lupaus Israelille, katso Room.11: 25-32.

Siunausta!

Harri Kröger

Pray My People In - Rukoussilta juutalaiseen maailmaan -kirja ilmestynyt

Kirja on tarkoitettu srk:n pastoreille, vanhimmille, Israel-vastuuhenkilöille sekä koko seurakuntaväelle; rukousnäyn syttymiseen ja sen yllä pitämiseen. Eri kenttien omat asiantuntijamme (lähetit) ovat nämä tekstit kirjoittaneet ja rukousaiheensa lähettäneet.

Nyt on meidän tehtävä rukoilla asiat voittoihin!
Jeesus Messias tutuksi jokaiselle juutalaiselle!

HK

Israel ja seurakunta
Melkisedek ja pappeus

Israel ja lopunajat; Israel Youth Conference 2012