RAAMATUN SALAISUUKSIA

Kuka on Melkisedek?

"Melkisedekillä ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verratava - hän pysyy pappina ainaisesti." Hepr.7:3.

Hän näki Aarahamin ajan ja iloitsi siitä. Hänelle Aaraham antoi kymmenykset kaikesta. 1. Moos.14:18-20. Koska hänellä "ei ole elämän loppua", niin hän elää siis tänäänkin.

Kun Jumala asetti Jeesuksen ylimmäisen papin virkaan, Hän sanoi: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan." Ps.110:4,

"Katsokaa kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan." Hepr.7:4 Näetkö sinä hänen suuruutensa vai onko jonkun muun ylipapin kunnioitus sokaissut sinut niin, ettet arvosta häntä? Melkisedekin järjestys on suurempi kuin Aaronin järjestys, koska se antaa pappeuden "katoamattoman elämän voimasta". Aaronin järjestyksen mukaan tullaan papiksi vain "lihallisen käskyn lain mukaan." Hepr.7:11-17
Melkisedek ei edusta mitään uskontoa tai kirkkokuntaa. Hänellä ei ole mitään ihmisiltä saatua arvovaltaa. Hän on pappi, joka astuu esiin vain Jumalan nimessä.

Vanhan ja Uuden Liiton pappeus

Vanhan Testamentin pappeus oli Jumalan yhdelle israelilaiselle suvulle, leeviläisille antama osa. Uuden Testamentin pappeus on Jumalan lapsille, Jeesuksen uskoville annettu osa. Juutalaisesta pappeudesta pääsi osalliseksi vain siten, että oli syntynyt leeviläiseksi. Kristillisestä pappeudestakin voi päästä osalliseksi vain syntymän perusteella. Tässä tapauksessa syntyminen tarkoittaa hengellistä syntymää eli uskoontuloa. Jeesuksen oma on pappi "katoamattoman elämän voimasta", kuten on hänen ylimmäinen pappinsakin.

Leeviläisten pappeus perustui Mooseksen asemaan välimiehenä Jumalan ja Israelin välillä. Heidän tuli edustaa sitä, mitä Jumala on Mooseksen kautta puhunut. He ovat lakiliiton pappeja. Uuden liiton pappeus perustuu Jeesuksen asemaan välimiehenä Jumalan ja koko ihmiskunnan välillä. Kristillisten pappien tulee siten edustaa sitä, mitä Jumala on puhunut Jeesuksen kautta. He ovat uuden liiton pappeja.

Tässä yhteydessä on tärkeätä huomata myös se, mitä ei ole mainittu. Raamattu jättää varta vasten mainitsematta, kuka Melkisedek oli. Genesis ( 1.Moos.kirja) on täynnä tarkkoja sukuluetteloita, mutta Melkisedekin suvusta ei puhuta mitään.

Hän on isättä ja äidittä, suvutta, ei syntymäaikaa, ei kuolinvuotta. Hän on mies, jolla on myötäsyntyinen pappeus, jonka syntyä ja jonka seuraajaa me emme tunne. Tämä jää ihmeelliseksi Jumalan valtakunnan salaisuudeksi. On nimittäin huomattava, että sukuyhteys oli ratkaisevaa pappeudessa, esim. Esra 2:62.

Jeesus ja Melkisedekin järjestys

Jeesus on ylimmäinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tällä hetkelläkin Hän hoitaa tehtäväänsä taivaallisesta päämajastaan käsin. Hän on ainoa välimies Jumalan ja ihmisten välillä.

"Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä; meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä." Hepr.8:1

Harri Kröger